قدیما :هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش ،

امّا الان : هر کی روزه است باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه!
یادتونه بچه بودیم تو مدرسه میگفتیم کیا روزن؟


واسه اثباتش زبونمون رو نشون میدادیم اگه سفید بود مورد قبول واقع میشد.
خسته در حبس زمینم ، ماه من یادم کن
به نگاهی ، به پیامی ، سخنی شادم کن !

در این بیت شاعر چون روزه بوده ، فحش بد نداده بهت
وگرنه میخواسته بگه آخه ... چندتا اس ام اس بده
تا افطار وقت داریم بخونیم ! 

آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان !

ستاد افزایش اجر معنوی روزه داران