زن ذلیلی چیست و مردان زن ذلیل چگونه میتوانند درمان شوند؟

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

زن ذلیلی چیست و مردان زن ذلیل چگونه میتوانند درمان شوند؟

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

زن ذلیلی چیست و مردان زن ذلیل چگونه میتوانند درمان شوند؟

زن ذلیلی چیست و مردان زن ذلیل چگونه میتوانند درمان شوند؟

زن ذلیلی مردان, زن ذلیلی, زن ذلیل

مرد زن ذلیل

 

مردانی که فرمانبردار و تابع همسر خود بوده و از خود هیچ اختیار، اراده و نظری ندارند. به هرحال چنانچه مردی بی توجه به توانایی های همسر خود افسار امور را به دست وی بدهد میتوان گفت زن ذلیل است
 

ذلت به معنای خواری است و ذلیل کسی است که شرف و عزت، شان، مقام و احترام خود را نادیده می گیرد. تعریف زن ذلیلی بر مبنای بعد های گوناگون یا فرهنگ ها متفاوت میباشد . بطور کلی خطاب این واژه به مردانی است که فرمانبردار و تابع همسر خود بوده و از خود هیچ اختیار، اراده و نظری ندارند. به هرحال چنانچه مردی بی توجه به توانایی های همسر خود افسار امور را به دست وی بدهد میتوان گفت زن ذلیل است، در واقع قوانین منزل را زن تعيين ميکند . این مرد اجازه داده است که زنی گاهی بدون داشتن شایستگی لازم مدیریت را در دست بگیرد و خانواده را به طرف بحران سوق دهد.

 

مدیریت خانواده گاهی مردانه است و گاهی زنانه، در حالی که این امر از وظایف اصلی مردان است. زن بعنوان ستون خانواده با سلاح خود، بر قلب مرد سلطنت ميکند که از هر ریاستی گرانبها تر است.

 

هر اجتماعي هر چند کوچک احتیاج به یک سر پرست و رییس دارد حتی اگر این جمع یک خانواده کوچک دو نفره باشد.

 

راهکارهایی که باعث تقویت رابطه بین زوجین ميشود ؟

 

ابراز قدرت زنان و چالش زندگی مشترک

بعضی از زنان براي ابراز وجود خود، از طريق قدرتمندی با همسر خود رفتار ميکنند که باعث به چالش کشیدن زندگی مشترک ميشود .

 

مردان به میزان کافی در محل کار خود با مشکلاتی روبرو میشوند که باید آنها را حل و فصل کرده و گزارش مفصلی به مدیرشان ارائه دهند. بدین ترتیب ديگر مایل نیستند که در خانه هم جوابگوی همسرشان باشند.

تأمين ارامش روانی خانواده

ریاست در هر شکلی چه ریاست بر اجتماعات بزرگ مثل رهبري جامعه و چه ریاست بر یک جامعه کوچک مثل خانواده نیازمند تفکر، تعقل، دور اندیشی، کنترل عواطف و احساسات، اقتدار روحی و تحمل برخورد با سختی ها و حادثه ها است. خداوند بلندمرتبه باتوجه به خصوصیت های شخصی که در مردان وجود دارد ، این وظیفه سنگین را بر عهده آن ها قرار داده است. همينطور که بسياري از نقش های ویژه و خاص را باتوجه به فطرت و خصوصیت های شخصیتی زن به وی واگذار کرده است .

 

اسیب های وارده از طرف زنان به مردان

بازي کردن نقش مدیرکل از طرف زنان میتواند سبب افزایش فاصله بین زوجین شده و عواطف را بین آنها کمرنگ تر کند. نقش مدیرکل بازي کردن از طرف زنان در زندگی مشترک باعث انتقال قدرت از طرف مردان به زنان ميشود که این رفتار منجر به گمراهی بچه ها نسبت به مشخص بودن منبع قدرت در خانواده و همچنين باعث کم تر شدن رابطه عاطفی و احساسی بین زوجین ميشود .

 

زن ذلیلی مردان, زن ذلیلی, زن ذلیل

معایب زن ذلیلی

 

زنان وزیران خانواده

یکی از مهم ترين این وظیفه ها تأمين ارامش روانی و روحی همسر و فرزندان و حمایت عاطفی از آنهاست. باید توجه داشت که هر فرد بنا بر مسئولیتی که بر عهده وی گذارده شده است، باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. باید مردان به این توجه داشته باشند که، هیچگاه از موقعیتی که براي آن ها ایجاد شده است ، سواستفاده نکنند. برای این که این دستور به معنای نادیده گرفتن مقام زن و مادر در خانواده نیست، بلکه زن بعنوان وزیری در کنار مرد ایفاء نقش ميکند و به همسرش مشورت ميدهد .

 

در مواقع عدم حضور همسر، اداره و سر پرستی فرزندان را بر عهده می گیرد و از همین روست که اسلام ریاست داخل خانواده را بر عهده زنان گذاشته است.

 

پس در واقع میتوان خاطرنشان کرد زن و مرد در دستور خانواده مکمل یکدیگرند و در پیش برد مصالح خانواده دوشادوش یکدیگر قرار دارند و مردان نقش حمایت گر خانواده را بر عهده داشته و باید به بهترین نحو با همسر و فرزندانشان برخورد نمایند.

 

رابطه ناسالم دیوار نامریی بین زوجین

مهم ترین علت زمينه های اختلاف زناشویی، عدم برقراری رابطه درست بین زوجین است و این که مردان یا زنان نقش خود را بدرستی اجرا نمی کنند.

 

قلب مرد را تسخیر کنید

زنان باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند که ریاست خانواده امر مهمی است، ولی سلطنت بر قلب مرد زندگیتان ، از هر ریاستی گرانبها تر است. خداوند سلاحی به دست زنان داده است تا بتوانند قلب مرد را به تسخیر در آورد. درست است که در ظاهر مرد بر زن تسلط دارد ولی این زن است که اگر بتواند از هنر زن بودن خود به نحوی درست و صحیح استفاده نماید میتواند بر مرد تسلط روحی و قلبی داشته باشد. مرد هم به علّت علاقه و محبتی که در قلبش دارد در برابر خواسته های معقول همسرش خاضع ميشود . پس اجازه دهید هر کس بر مبنای فطرت الهي خود ریاست کند، مرد رییس خانواده باشد و شما رییس قلب همسرتان.

 

معایب زن ذلیلی

اصولا مردانی که از اعتماد به نفس قوی بهره مند نیستند یا دچار بحران هویتی اند، نمی توانند مسوولیت هایشان را بدرستی انجام دهند. این گروه اشخاص حتی براي زنانی که نقش زن سالاري را به عهده می گیرند غیر قابل پذیرش هستند. زنانی که اقدام به مدیریت ميکنند و مسوولیت های شوهر خود را بر عهده می گیرند از این مسئله رنج می برند برای این که همسر وی نمی تواند مسوولیت های خود را بدرستی انجام دهد و اغلب وظیفه ها به دوش زن می افتد.

 

نقش مدیرکل بازي کردن از طرف زنان در زندگی مشترک باعث انفعال مردان ميشود که این رفتار منجر به گمراهی بچه ها نسبت به مشخص بودن منبع قدرت در خانواده و همچنين باعث کم تر شدن رابطه عاطفی و حس صمیمیت بین زوجین ميشود .

 

راه حل هایی براي دوری از زن ذلیلی مردان

 

با همسرتان صحبت کنید 

نخستین قدمی که براي حل مشکل تان باید بردارید این است که به همسرتان بگویید چه احساسی در خصوص رفتارهایش دارید. این احتمال وجود دارد که نداند با شما چه ميکند و چه قدر سرتان داد ميزند و شما را می رنجاند. پس در یک زمان مناسب که حال همسرتان خوب است و چیزی وی را ناراحت نمی کند، بنشینید و یک گفتگوی صمیمي، ولی جدّي داشته باشید.

 

شما کار خودتان را بکنید

چنانچه از مدام سرزنش کردن و غُر زدن های همسرتان خسته شده اید، در همان وضعیت شما کار خودتان را بکنید، بدون این که واکنشی نشان بدهید. درصورتی که وی ببیند داد و بي‌داد ها و توهین ها و... اثری روی شما ندارد و شما هم بجاي این که مطیعانه به درخواست غیرمنطقی وی گوش بدهید، کار خودتان را می کنید( او را تحویل نمی گیرید!)، می فهمد که زورگویی بیفایده است و نمی تواند شخصیت و احترام شما را نادیده بگیرد. اما واضح است که به این آسانی ها هم نیست و احتمالا لازم باشد بار ها و بار ها چنين سناریویی تکرار شود و تبعاتش را تحمل کنید تا سرانجام روش  شما تأثير بگذارد.

 

زن ذلیلی مردان, زن ذلیلی, زن ذلیل

نشانه‌ های مرد زن ذلیل

 

شما هم قدری مانند همسرتان رفتار کنید

مطمئنا شما نمی خواهید مانند همسرتان باشید و اشتباهات وی را تکرار کنید، ولی گاهی وقت ها لازم است رفتار وی را مقابلش بگذارید . شما هم از کارهایش اشکال بگیرید و تلاش کنید فرمان بدهید. احتمالا این روش پس از چند وقتی پاسخ بدهد و متوجه رفتار های اشتباهش بشود. اما در بکار بردن این شیوه احتیاط کنید و بر اساس شرایط تان پیش بروید.

 

از مشاور یا زوج درمانگر کمک بگیرید

درصورتی که فکر می کنید خودتان تنها نمی توانید در برابر زورگویی های همسرتان بایستید( انرژی و صبر و حوصله اش را ندارید)، حتماً از یک روان شناس خانواده کمک بگیرید. به عنوان مثال یک زوج درمانگر خوب میتواند راه حل های مطلوب با شرایط تان پیش پای تان بگذارد و زندگیتان را نجات بدهد.

 

از همه ی این حرف ها گذشته، خوب است بدانید بیش تر مرد هایی که در زندگی زناشویی خود، تنها نقش تابع و فرمانبردار را بازي ميکنند و هیچ قدرت و اراده ای از خود نشان نمی دهند، قبل از این که یک« شوهر» باشند، بعنوان یک مرد،« ضعف» هایی در ذهنیت یا شخصیت خود دارند که باید آنها را پیدا کرده و دیدشان را نسبت بخود اصلاح کنند.

 

در واقع آگاه نبودن یک مرد نسبت به نقاط ضعف و قوت خود میتواند سبب شود با« رییس بازي» های زن در منزل، تعادل مناسب بین نقش زن و مرد در خانواده بهم بریزد و عواطف و احساسات در روابط رنگ ببازد. حفظ اعتماد بنفس، خط قرمزها، خصوصیت های شخصیت فردی و روحیه ی مردانه، هیچ منافاتی با یک رابطه ی خوب و دوستانه ی زناشویی ندارد و درصورتی که می خواهید زندگی مشترک ایده آلی داشته باشید باید این باور غلط را دور بیندازید.

 

درصورتی که می خواهید زن ذلیل نباشید، نیاز دارید ماهیت سلطه جوی مردانه ی درون تان را هم تقویت کنید.

 

شما یک شبه که نمی توانید تبدیل به مرد دیگری شوید، زیرا هم امکانش وجود ندارد و هم همسرتان عکس العمل بسیار بدی نشان خواهد داد. رادار های یک زن خيلي زود میتوانند دریافت کنند که قرار است اتفاق هایی بیفتد و سریعاً مقاومت نشان ميدهد . پس بی گدار به آب نزنید و به یک باره تمامی چیز را خراب نکنید.

 

در ناخودآگاه یک زن!

هر زنی در ضمیر ناخودآگاه خود احتیاج دارد که تا حدودی تحت تسلط  یک مرد باشد. همسر شما امکان دارد « آگاهانه» نداند که دوست دارد از شما اطاعت کند و حتی امکان دارد بگوید که هیچوقت از شما یا هر مرد دیگری اطاعت نمی کند. ولی در اعماق درونش، احتیاج به تحت تسلط یک مرد بودن، بزرگترین نیاز اوست!

 

یک زن در درون خود احتیاج دارد که به وسیله یک مرد قدرتمند و با هدف هدایت شود و این چیزی است که مادر طبیعیت در نهادش قرار داده است و روانشناسی زنانه، این چنین تنظیم شده است. درصورتی که قدرت سالم و مردانه ی خود و توانمندنی های تان را به شیوه ای درست نشان همسرتان بدهید، احتمال این که باور کند قرار نیست آقا بالاسر شما باشد و باید در کنارتان قرار بگیرید خيلي زیاد است.

 

متأسفانه تعداد اندکی از مرد ها این واقعیت را ميدانند و بیش تر افرادی که به این واقعیت پی می برند، تلاش ميکنند آن را انکار کنند. باور های اجتماعي و فرهنگی در نپذیرفتن این واقعیت نقش دارند.

 

گردآوری: بخش روانشناسی بیتوته

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: زنا شویی
برچسب‌ها: زنا شویی

تاريخ : دو شنبه 11 / 7 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.