به گزارش فارس، ایسپا در باره نتایج آخرین نظرسنجی این مرکز گفته: ۳۴.۱٪ گفتند «قطعا شرکت خواهم کرد»، ۷.۸٪ اعلام کردند «احتمال زیاد شرکت خواهم کرد»، ۱۶.۳٪ بیان کردند «هنوز تصمیم نگرفته‌ام» و ۸.۹٪ اعلام کردند «احتمال کمی دارد شرکت کنم». ۳۲.۴٪ اظهار کردند «به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم» و ۰.۵٪ نیز به این سوال پاسخ ندادند.

همچنین بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده از میان افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند، ۴۸.۶ درصد ابراهیم رئیسی، ۳.۱ درصد محسن رضایی، ۱.۶ درصد سعید جلیلی، ۱.۳ درصد عبدالناصر همتی، ۰.۸ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی، ۰.۳ درصد علیرضا زاکانی و ۰.۱ درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده‌اند. ۴۱ درصد نیز هنوز تصمیم نگرفته‌اند و ۳.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.