گرامی وارثِ محمودِ احمد
امام باقری، نامت محمّد

فروزان اختری برتر ز انجم
تو فخر عترتی، خورشید پنجم


ولادت خجسته امام محمد باقر (ع) مبارک باد.


جولان جشن پنجمين مولاست امشب
عيد علوم كل ما فيهاست امشب

خورشيد علم از شهر يثرب سر زد امشب
ارض و سما، فرياد شادى بر زد امشب


ولادت بپنجمین سکاندار کشتی هدایت مبارک باد.


فصل لبخند گل پنجم، امام باقرست
پنجمین خورشید، زد لبخند بر دنیای من

تشنه ی یک جلوه از خورشید سیمای توأم
ای طلوع پنجمین! ای حجّت فردای من


میلاد پنجمین خورشید هدایت مبارک باد 
از روشنی طلعت رخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر

در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر.میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد.


 
حــامل عــلم نـبی را صـلوات
چهـارمین پور ولی را صــلوات

پنجمین نــور امــامت باقــــر
هـفتمین مـهر جـلی را صـلوات

میلاد پنجمین خورشید هدایت مبارک باد

 
این که به آسمانِ دل در شبِ تیره روشن است
ماه امام باقر است، ماهِ امامِ پنجمین

شد پدرش پورِ حسین، مادر او دختِ حسن
حاصلِ زوج علوی، فخرِ وجود نازنین

میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک


از روشنی طلعت رخشنده «باقر»

شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر

در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز

گردید عیان ماه تمام از رخ باقر


ولادت امام محمدباقر (ع) مبارك باداى مهر دل فروز، در آسمان علم
وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو
در روز واپسین، یا باقرالعلوم

میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک 
امشب گل سرخ باغ دین می آید
فرزند امیرالمومنین می آید

تبریک که ماه برج حکمت باقر
در خانه زین العابدین می آید

میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک


زبان از وصف او اَلكن، قلم از مدح او عاجز
كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى
حضرت باقر

اگر گردد شفيع ما بنزد خالق يكتا
به هر دردى شفا بخشد دعاى
حضرت باقر


میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک

دهد اين مژده را بر فاطمه روح الامين امشب

كه ماهى آسمانى آمده روى زمين امشب

خدا بخشد گلى زيبا به زين العابدين امشب


میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک

 اى مهر دل فروز، در آسمان علم

وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو

در روز واپسین، یا باقرالعلوم


میلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد . . .