مقدمه

شناخت راه‌های مواجهه با مدعیان دروغین مهدویت از طریق آشنایی با روش‌ها و ویژگی‌های خاص آنها، برای مصون ماندن از خطرات و انحرافات آنان امری ضروری است.
گستردگی و پراکندگی این گونه ادعاها در طول تاریخ، دلیل روشنی بر اصالت اسلامی و رسوخ اندیشه مهدویت در میان مسلمانان است.
راستی‌ها زمانی رخ می‌نماید که به شناسایی دقیق تاریخ و کشف حقایق زندگی مدعیان دروغین بپردازیم.
بررسی کامل گونه‌های مواجهه با مدعیان دروغین، مسئولیتی است که بر این قلم ناتوان سنگینی می‌کند. نگارنده در این سطور می‌کوشد تا زمینه‌ساز مطالعات بیشتر در این عرصه باشد.


مدعیان دروغین و عصر ارتباطات


انتظار سبز شیعیان برای تحقق حکومت مهدوی، از مۆلفه‌های اصلی حیات و پویایی تشیّع در سراسر تاریخ اسلام بوده و بدیهی است که دشمن در میدان پیکار با تفکر شیعی، این پایه اساسی را در تیررس مستقیم مبارزه خود قرار دهد. در سال‌های اخیر، پدیده اوهام و خرافه، طریقت‌های منهای شریعت و بازار مکر مدعیان دروغین، رشد فزاینده و البته نگران کننده‌ای یافته است. روزی نیست که حرف‌های دروغین یک مدعی به گوش نرسد که از سوی امام زمان مأمور به کاری شده است!

آری؛ نسل امروز، تشنه معنویت است و عده‌ای برای رفع عطش مردم، صدای گوساله سامری سر می‌دهند.

در اینجا ضروری است که چند نکته یا در واقع چند هشدار گوشزد شود:

نکته اول :

خطر قرار گرفتن در دام مدعیان دروغین برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد؛ اما اقشار مذهبی به خاطر باورهای اعتقادی، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
امروزه دشمنان دین و افکار اصیل اسلامی فهمیده‌اند که بهره‌گیری از زور و ابزارهای سخت و خشن در تغییر نگرش‌های اصیل جامعه نتیجه‌ای ندارد و از این رو به بهره‌گیری از روش‌های نرم و خزنده و نفوذ از روزنه ایجاد شبهه در اعتقادات و گسترش تفکرات انحرافی با پوشش دینی و مذهبی روی آورده‌اند. برای مثال، این جریانات انحرافی، ادعای ارتباط با امام زمان، مکاتبه با آن حضرت، ابلاغ رهنمودهایی از سوی آن حضرت، اطلاع از وقت ظهور و مواردی از این قبیل را دارند.

دشمن دریافته است که به جای جبهه‌گیری علنی و رویارویی با بنیان‌های اسلام و تشیع، باید چون موریانه در آن رخنه کند و با سلاح شبهه سازی به جنگ مهدویت برود. مسخ محتوای آموزه مهدویت و بی‌اثر کردن اعتقادات مهدوی، هدف عمده این تهاجم بوده است.
 

نکته دوم :

جالب آن است که بسیاری از این انحرافات اعتقادی، سیاسی و رفتاری در حوزه مطالعات مهدوی، در آغاز پیدایی، کمتر از زمان حال بوده‌اند. آنچه اکنون به گسترش و نفوذ این گونه ادعاها در جوامع کمک می‌کند، ابزارهای رسانه‌ای جدیدی است که حامیان این جریان‌های منحرف، به استخدام خود درآورده‌اند و مطابق اسناد و مدارک، مورد حمایت جریان‌های فاسد سرمایه‌داری جهانی هم هستند. رسانه‌ها و ابزارهای جدید، این امکان را برای جریان‌های انحرافی فراهم کرده‌ است که به ترویج عقاید خود بپردازند. این وضعیت، در ایران اسلامی خطرناک‌تر است؛ چرا که بعضی از دولت‌های مخالف انقلاب اسلامی، تلاش مضاعفی را برای منحرف کردن نسل جوان در ایران انجام می‌دهند.

نکته سوم :

آنچه مدعیان دروغین مهدویت را در عصر ارتباطات از مدعیان دوران‌های پیشین متمایز می‌سازد عبارت‌ است از: برخورداری از انسجام تشکیلاتی، رعایت اصول حفاظتی و رازداری در اجرای برنامه‌ها و برخورد با افراد غیر گروه، وجود رابطه شدید «مرید و مرادی» بین اعضا و مدعیان دروغین، برخورداری آنان از حمایت بیگانگان و برخی محافل مشکوک، سوء استفاده از احساسات و تعصبات مذهبی و استفاده از ابزار ارتباط جمعی برای نفوذ هر چه بیشتر در جامعه.