ترفندهاى جنگ نرم

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

ترفندهاى جنگ نرم

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

ترفندهاى جنگ نرم

دوست عزیز به نظر منظور شما این است که در باره جنگ نرم ، ترفندهاى آن و پیامدهاى آن توضیحاتى ارائه شود . جنگ نرم در برابر جنگ سخت و در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانى و تبلیغات رسانه‌اى که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه مى‌گیرد و بدون درگیرى نظامى و گشوده شدن آتش رقیب را به انفعال یا شکست وا مى‌دارد . جنگ نرم در استراتژى آمریکا به وسیله کمیته خطر جارى در سال‌هاى پایانى دهه ۱۹۸۰ طراحى شد . کمیته خطر جارى در اوج جنگ سرد و در دهه ۱۹۷۰ با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسى و مدیران سابقه‌دار سازمان سیا و پنتاگون تأسیس شد . در آن مقطع و در پى اصلاحات گورباچف مبنى بر ایجاد فضاى باز سیاسى و تغییر در قوانین اقتصادى ( پروسترویکا ) این کمیته با منتفى دانستن جنگ سخت و رودررو با اتحاد جماهیر شوروى تنها راه به زانو درآوردن بلوک شرق را جنگ نرم و فروپاشى از درون معرفى کرد . سیاستگذاران پنتاگون و سیا با سه راهبرد دکترین مهار ، نبرد رسانه‌اى و سامان‌دهى نافرمانى مدنى اتحاد شوروى را به فروپاشى و شکست واداشتند . جنگ نرم گاه مقدمه جنگ سخت به شمار مى رود و گاه بدیل و جانشین جنگ سخت محسوب مى شود درباره ایران اسلامى جنگ سخت امروزه بدیل جنگ سخت بوده و از نظر ناظرین و تحلیلگران به عنوان مقدمه جنگ سخت هم مى تواند ارزیابى شود چرا که دشمنان نظام اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى خیالات خامى در سر مى پروراندند و با مقایسه ایران با سایر کشورهایى که در زیر چکمه هاى سربازانشان از پاى در آمده بودند با تجهیر عنصر دیوانه اى به نام صدام به کشور ایران حمله کردند اما از همان ابتداى کار با روحیه سلحشورى جوانان این مرز و بوم مواجه شدند ودر شرایطى که بازه زمانى یک هفته اى براى فتح تهران در نظر گرفته بودند به جنگى بر خورد نمودند که هشت سال به طول انجامید در ادامه دشمنان براى تحلیل شکست خود به ارزیابى علت این مسئله که مغایر با برآوردهاى استراتژیک و نظامى بود پرداخته و سرانجام علت را در فرهنگ و ایدئولوژى انقلابى مردم ایران یافتند فرهنگى که در درون خود عناصرى از قبیل ایثار ، شهادت طلبى ، غیرت ، حمیت ، شجاعت ، عفت ، همدلى ، قناعت و سایر مولفه هاى اصیل دینى را به همراه داشت و ملت مسلمان ایران را همچون سد آهنینى در برابر قدرتهاى جهانخوار مصون نگه مى داشت .
در واقع دشمنان دریافتند راه نفوذ در صف نفوذ ناپذیر ملت مسلمان ایران از بین بردن پایه هاى عقیدتى آنها مى باشد بدین ترتیب اولین فاز جنگ نرم با عنوان تهاجم فرهنگى همزمان با پایان جنگ توسط بیگانگان و نیز عافیت طلبان داخلى که در زمانه جنگ کنج عافیت در اروپا و آمریکا گزیده بودند آغاز شدو تا امروز به شیوه هاى مختلف ادامه داشته است . جنگ نرم به لحاظ زمانى سابقه اى به قدمت تاریخ داشته است و هر جا که از ابزار غیر نظامى براى پیشبرد اهداف استفاده شده است در واقع به نوعى از جنگ نرم استفاده شده است به قول آیت الله مصباح یزدى در همایش جنگ نرم که اخیرا برگزار گردید مبتکر جنگ نرم ابلیس بود و بعضى از ویژگى‌هاى غیراخلاقى همانند کینه توزى ، برترى طلبى ، کبر و حسد منجر به دشمنى‌ها مى‌شود و همین دشمنى‌ها مقدمه‌اى براى ایجاد جنگ نرم در جامعه مى‌باشد . در واقع جنگ نرم اگر چه به ظاهر پدیده اى مدرن مى باشد اما در واقع در طول تاریخ سابقه فراوانى داشته و دشمنان اسلام براى پیشبرد اهداف خود آنگاه که در جبهه نظامى به نتیجه اى نرسیده اند از جنگ نرم استفاده کرده اند بهترین مثال تاریخ جنگ نرم بر علیه مسلمانان حادثه سقوط اندلس مى باشد سرزمینى که در اوج توحش غربى ها و در بیخ گوش آنها سالها تمدن باشکوه اسلامى را شاهد بود و به دلیل روح اسلامى حاکم بر آن همچون دژى استوار بود اما در اثر مرور زمان و به فراموشى سپرده شدن آموزه هاى دینى و ترویج فساد و فحشا توسط دشمنان مسیحى به مرور پایه هاى اعتقادى جوانان سست شده و در برابر اولین تهاجم دشمنان شکست خورد و یکى ازنسل کشى هاى تاریخ بشرى در آنجا اتفاق افتاد . در ایران اسلامى نیز سابقه جنگ نرم در دوران معاصر به دوران نهضت مشروطه و زمانى که غرب زدگان از فرنگ برگشته به ترویج فرهنگ غربى مشغول شدند و با فرهنگ اسلامى مبارزه کردند بر مى گردد در آن دوران نیز با توجه به زخمى که استعمار گران غربى از نهضت تحریم تنباکو و نقش مرجعیت شیعى و فرهنگ غنى اسلامى خورده بودند به توطئه چینى پرداخته و به تلاش براى سست کردن پایه هاى اعتقادى مردم پرداختند همین سیاست در دوران پهلوى اول و در سایه زور و اجبار و در دوران پهلوى و برنامه هاى غرب گرایانه محمدرضاشاهى با قدت تمام دنبال شد .
پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلى که دشمنان قسم خورده نظام اسلامى کارآیى حربه سخت نظامى را ناکارآمد دیدند شروع به توطئه چینى نمودند تا در صورتى که بتوانند آنچه را که در جنگ سخت نتوانستند به دست بیاورند در نبرد نرم به چنگ بیاورند ویا حداقل زمینه را براى جنگ سختى که نتیجه اى غیر از پیروزى برایشان نداشته باشد آماده کنند . که تهاجم فرهنگى و سست نمودن ارزشها و باورهایى که جامعه را بسان دانه هاى زنجیر به هم متصل مى کرد و همچون سد آهنینى در برابر دشمنان نگاه مى داشت در این راستا قابل ارزیابى مى باشد . در همین راستا کمیته صلح جارى براى مقامات امریکایى ، نیز تنها راه تغییر نظام جمهورى اسلامى ایران ، را پیگیرى جنگ نرم به جاى جنگ سخت مى‌داند . این استراتژى که دلتا نام دارد سه محور اصلى آن استفاده از تاکتیک‌هاى دکترین مهار ، نبرد رسانه‌اى و ساماندهى نافرمانى مدنى مى‌باشد . حوادث و فتنه هاى پس از انتخابات را نیز بایستى در ادامه همین پروژه مورد تفسیر قرار داد فتنه هایى که با غفلت برخى خواص و متاسفانه بى بصیرتى برخى از آنان و همراهى آنان با سوء استفاده اى که دشمن از شرایط پیش آمده انجام مى داد به سمت و سویى حرکت کرد که دل دشمنان نظام را شاد و آنها را به نتایج مطلوبشان امیدوار مى کرد اما با هوشیارى مردم و حضور به موقع آنان در صحنه در مقاطع مختلف به ویژه ۲۲ بهمن و ۹ دى ۸۸ چشم فتنه کور شده و تیر دشمنان بار دیگر به سنگ خورد . اما فتنه هایى که دشمنان در راستاى جنگ نرم به دنبال رسیدن به آنها هستند عبارت هستند از امور مختلفى از جمله : . ۱ سست کردن پایه هاى ارزشها و اعتقاداتى که مانع از نفوذ دشمنان در صف واحده ملت اسلامى مى شود از طریق شبهه پراکنى در مطبوعات ورسانه هاى دیدارى و شنیدارى و استفاده از ماهواره و اینترنت در این زمینه .
۲ به هم زدن صف اتحاد میان ملت از طریق ایجاد دوگانگى و فضاى دو قطبى در میان مردم که بدین منظور یکى از راهکارها استفاده از نمادهاى رنگى براى القاى دوگانگى در میان جامعه مى باشد . ۳ تلاش براى تخریب رابطه میان مردم و مسئولین و القاء بدبینى در جامعه نسبت به مسئولین به ویژه تلاش براى تشکیک در سازوکار هاى دمکراتیک و انتخاباتى . ۴ برجسته‌کردن مخالفان نظام در قالب روشنفکر ، مبارز در راه حقوق بشر ، مبارز براى آزادى ، اندیشمند و غیره است . در ایران اسلامى این پدیده بعد از سال ۱۳۷۶ شروع شد و همچنان ادامه دارد . افرادى مانند سروش ، محسن کدیور ، اکبر گنجى ، عمادالدین باقى ، شیرین عبادى و اخیراً نیز زهرا رهنورد ( کاظمى ) و . . . تاکنون برجسته شده و بعضاً مبالغ قابل توجهى نیز اخذ کردند ۵ . استفاده از جذابیتهاى سمعى بصرى به ویژه ساخت فیلم ، انیمیشن ، بازى هاى رایانه اى و . . . براى تغییر در ذائفه فرهنگى ملت ایران به عنوان مثال عروسک باربى مدتها به عنوان نماد فساد جنسى غرب متاسفانه در میان جوامع مختلف و حتى جامعه ایرانى و به ویژه کودکان و نوجوانان تبدیل به الگویى به لحاظ مد و لباس و آرایش مطرح شده است . . ۶ تلاش براى ایجاد فساد و فحشا از طریق مبارزه با حجاب ، تمسخر حجاب اسلامى در رسانه هاى وابسته و مطرح نمودن الگوهاى رفتارى غیر دینى و حتى الگوهاى غیر اخلاقى به جاى الگوهاى مذهبى و ملى ۷ . ترویج فرقه هاى انحرافى همچون شیطان پرستى ، شبه عرفانهاى مبتذل همچون اوشو و ایدئولوژى هاى پوچ گرایانه غربى به همراه نمادها و ضد ارزشهاى آنان در میان جوامع اسلامى ۸ . ترویج انواع مواد افیونى به ویژه مواد تخدیرى جدید در میان نسل جوان به منظور فلج کردن مهمترین بخش کارى هر جامعه ایجاد و دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل‌هاى دانشجویى و نهادهاى غیردولتى و صنفى . ۹ ایجاد شبکه‌هاى متعدد رادیو ج تلویزیونى فارسى زبان حمایت از اپوزیسیون ( شبکه‌هاى مختلفى مانندصداى آمریکا {L= (VOA) =L} شبکه بى‌بى‌سى فارسى که بویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهورى با بودجه ۱۵ میلیون پوندى یا ۲۲ میلیون دلارى ، تاسیس شد با اهداف استعمارى پا به عرصه رسانه گذاشتند .
شبکه بى‌بى‌سى فارسى که با بودجه مستقیم وزارت خارجه انگلستان و در لندن فعالیت مى‌کند از سال آخر فعالیت دولت نهم و در ژانویه سال گذشته به طور رسمى کار خود را آغاز کرد . ) ۱۰ . سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز ، به جنبش‌هاى مدنى و نافرمانى‌ها بپیوندند ۱۱ . دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج براى شرکت در سمینارهاى کوچک ( این افراد باید از سوى مقامات امریکایى انتخاب شوند نه نهادهاى ایرانى ) ۱۲ . استفاده از سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر و به طور کلى تضعیف ستون‌هاى حمایتى حکومت ایران از جمله راهکارهاى اجراى استراتژى دلتا به شمار مى‌آیند . ۱۳ . دامن زدن به اختلافات قومى و مذهبى و پر رنگ کردن مسئله قومیت گرایى ۱۴ . به کار گیرى ابزار خبر و اطلاع رسانى هدفمند و کنترل شده ، شایعه پراکنى ، گسترش تولیدات رسانه اى و تقویت فضاى مجازى ( رادیو ، تلویزیون , فیس بوک و . . . . ) ۱۵ . بهره گیرى از سازمانها و نهادهاى بین المللى چون : حقوق بشر و . . . براى اتخاذ مواضع منفى علیه جمهورى اسلامى ، بهره گیرى از سازمان هاى غیر رسمى ۱۶ . سیاه نمایى وضعیت کشور ۱۷ . حمایت از ساختار شکنان و انعکاس گسترده مواضع آنان ۱۸ . نا آرام سازى محیط هاى علمى ۱۹ . القاى شبهات و بمباران اطلاعاتى و غبار آلود کردن فضاى عمومى کشور به طورى که تشخیص حق و باطل از هم بسیار سخت و مشکل گردد . و . . . . ( جهت مطالعه بیشتر . ک : جنگ نرم ، حسین عبدى ، نشر معارف ، ۱۳۸۸ ) دوست عزیز در پایان در صورتى که باز هم ابهامب وجود دارد مى توانید با توضیح بیشترى پیرامون سوال پرسش خود را طرح نمایید تا در حد مقدور در خدمتتان باشیم .


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: چنگ نرم
برچسب‌ها: جنگ نرم

تاريخ : پنج شنبه 27 / 4 / 1399 | 4:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.