اینک برای آشنا شدن با ویژگی های یاوران راستین اسلام، از قرآن به عنوان متن و از کلام امام خمینی قدس سره به عنوان شرح بهره می جوییم؛ امّا پیش از آن، توجّه به این نکته ضروری است که از نگاه امام خمینی قدس سرهبسیجیان، مصداق کامل یاوران راستین اسلام در این مقطع از تاریخ اند:

اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدّس حق و اسلام را ارائه دهیم، چه کسی سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود؟[1]

بلکه از دیدگاه امام، یاوران راستین اسلام در همه اعصار، بسیجی اند و در قالب مشخّصات و تفکر بسیجی تشکل یافته اند:

بسیج، لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان، از اولین و آخرین، امضا نموده اند.[2] با این مقدمه، به شرحِ اجمالی برجسته ترین ویژگی های یاوران راستین اسلام یا به تعبیر امام قدس سره، بسیجیان، از نگاه قرآن می پردازیم:

یک. محبّت خدا

نخستین ویژگی مدافعان راستین ارزش های دینی، محبّت خداست.

قرآن، درباره این ویژگی می فرماید: یحِبُّهُمْ وَ یحِبُّونَهُ. [خداوند]، آنان را دوست دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند.

امام خمینی قدس سره درباره این ویژگی می فرماید:

بسیج، شجره طیبه و درخت تناور و پُر ثمری است که شکوفه های آن، بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.[3]

و از آنجا که عشق و محبّت، فرعِ معرفت و آگاهی است، آگاهیه ای دینی، مقدمه رسیدن بسیجی به برجسته ترین ویژگی های مدافعان راستین ارزش های دینی است و از این رو، برنامه ریزی برای تقویت آگاهیهای دینی بسیج، از اهمّیت فوق العاده ای برخوردار است.

امام قدس سره برای تقویت آگاهی های دینی بسیج، ضمن توصیه به تشکل های بسیج دانشجویی و طلّاب، حوزه و دانشگاه را مسئول تقویت مبانی اعتقادی و آگاهی های دینی بسیجیان می داند:

امروز، یکی از ضروری ترین تشکل ها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلّاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند. فرزندان بسیجی ام در این مراکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلّی بیشتر به اتّحاد و یگانگی احتیاج دارند. فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی امریکا و شوروی در آن دو محلّ حسّاس نفوذ کنند. تنها با بسیج است که این مهم انجام می پذیرد و مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است. حوزه علمیه و دانشگاه، باید چارچوب های اصیل اسلام ناب محمّدی را در اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند.[4]

دو. فروتنی و سرافرازی

عشق به خدا، عشق به همه زیبایی ها و همه ارزش های اعتقادی، اخلاقی و عملی، و نیز دشمنی با همه زشتیها و ضد ارزش هاست. دوستی با خدا، دوستی با همه دوستان خداوند متعال و دشمنی با همه دشمنان اوست.

تولّا و تبرّا نخستین شاخه محبّت حقیقی نسبت به حضرت حق تعالی است. انسان نمی تواند خدا را دوست داشته باشد و دوستان خدا و ارزش های الهی را دوست نداشته باشد و دشمنان خدا و ضدّ ارزش ها را دشمن ندارد.

بر این اساس، یاوران راستین اسلام از نگاه قرآن با دوستان خدا که اهل ایمان اند، فروتن و مهربان اند و در برابر دشمنان خدا که کفّار نامیده می شوند سرفراز و قاطع: أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِینَ. در برابر مؤمنان، فروتن و در برابر کفّار، سرافرازند.

امام خمینی قدس سره برای سرفرازی در برابر دشمنان خدا، پیروان اسلام ناب را به آشنایی به فنون نظامی و دفاعی توصیه می فرماید:

ملّتی که در خطّ اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه و آله و مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجّر گرایی و مقدّس نمایی است، باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند؛ چرا که در هنگامه خطر، ملّتی سربلند و جاوید است که اکثریت آن، آمادگی لازم رزمی را داشته باشد.[5]

سه. جهاد در راه خدا

سومین ویژگی یاوران راستین اسلام که نشانه دیگری از ایمان و محبّت حقیقی به خداوند متعال، و دوستی با دوستان او و دشمنی با دشمنان اوست، جهاد در راه خداست:

یجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. در راه خدا جهاد می کنند.

جهاد در راه خدا، در واقع به معنای به کارگیری همه توان در پیکار با همه ضد ارزش های اعتقادی، اخلاقی و عملی با هدف ایجاد حکومت بزرگ اسلامی و در جهت رشد و تکامل جامعه انسانی است.

امام خمینی قدس سره، نه تنها بسیجیان ایران، بلکه بسیجیان جهان اسلام را به آماده شدن برای چنین جهادی توصیه می کند: باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است؛ چرا که بسیج، منحصر به ایران اسلامی نیست. باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.[6]

چهار. مقاومت در برابر تهاجم تبلیغاتی

چهارمین و آخرین خصوصیات برجسته بسیجیان راستین که نشانه دیگری از محبّت آنان به خدا و ارزشهای دینی است نهراسیدن از دشمنان و عقب نشینی نکردن در برابر تهاجم تبلیغاتی آنان است: وَ لا یخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ. و از سرزنش هیچ ملامت گری نمی هراسند.

تهاجم تبلیغاتی، مقدّمه نبرد تسلیحاتی است. کسی که در جنگ تبلیغاتی عقب نشینی می کند، بی تردید نمی تواند در صحنه نبرد مسلّحانه، مدافع اسلام و ارزش های دینی باشد.

پی نوشت ها

[1] صحيفه نور: 21/ 52.

[2] صحيفه نور: 21/ 52.

[3] صحيفه نور: 21/ 52.

[4] همان: 53.

[5] صحيفه نور: 21/ 52 53.

[6] صحيفه نور: 21/ 53.