سلام بر سید گل ها

ای مولای هشتم! تو نوید رویش باران از سقف بهارانی.
تو مایه طراوت گل های ایمانی.

تو برکت جای جای ایرانی.
خورشید با بوسه بر بارگاهت، روز را آغاز می کند و گرما
را به وام می گیرد. صدای تو در رگ های زندگانی جاری است.

ای هشتمین گل بوستان محمدی! ای منتهای خواهش دل ها!
ای آفتاب روشن قبله گاه ما! ای نور مطلق امروز و فردا!

ای سبزه زار سرزندگی و صفا! ای پناه گاه آهوان رمیده دل های ما!
تو روح باغستان زندگانی هستی. تو مبشر امیدی. تو ناخدای کشتی هدایتی.

سلام بر تو و بر هر انسان شایسته ای که شور و شعورش، او
را به پشت پنجره فولاد و ضریح آفتاب می کشاند؛ پنجره ای که
از عشق لطیف تر، از گلبرگ زیباتر و از همه دنیا بزرگ تر است.

سلام بر تو ای همیشه سبز! ای سید گل ها!
یا علی بن موسی الرضا علیه السلام .