میلاد امام زمان (عج) را در خانه جشن بگیرید/ فهرست مجالس مجازی

محمد بن علی شلمغانی بناينگذار فرقه ضاله عزاقريهابو جعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقری و ابن ابی العزاقیر، با سواستفاده از موقعیتش در نزدحسین بن روح، که امامیه وی را نایب امام غایبشان می‌دانند، طرفدارانی را جلب و فرقه جدیدی را در تشیع بنانمود. پیروانش را عزاقریه می‌گویند.


او از مردم روستای شلمغان از حومه‌های واسط و یکی از قاریان قرآن در آن جا بود. او از اصحاب حسن عسکری(ع) امام یازدهم شیعیان بود. شلمغانی می‌کوشید تا برخی از وکلای امامیه و خاندان ایشان را به پذیرش آیین حلولیه و تناسخ ارواح متقاعد سازد. لذا پس از مدتی اعلام داشت که روح محمد(ص) در جسم سفیر دوم (محمد بن عثمان)، و روح علی بن ابی‌طالب(ع)حسین بن روح) و روح فاطمه زهرا(س) در جسم ام کلثوم (دختر سفیر دوم) حلول کرده‌است. در همان حال شلمغانی از طرفداران خود می‌خواست تا این راز را فاش نسازند، زیرا عقیده حق است.
[۱] در جسم سفیر سوم