قرآن در کلام بزرگان

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

قرآن در کلام بزرگان

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

قرآن در کلام بزرگان

قرآن و مقام معظم رهبری

18 - اقدام آن سیاستمدار انگلیسی در بلند کردن قرآن در مجلس عوام آن کشور و اعلام این که تا قرآن در میان مسلمانان زنده و حضور دارد تسلط بر آنان ممکن نیست.
19 - قرآن، کتاب زندگی است و برترین و ماندگارترین آثار حیات مادی و معنوی را در جوامع مسلمان بر جای می گذارد.
20 - سال ها غفلت مسلمین و مهجور ماندن قرآن سبب شد که دست های تحریف بتوانند به نام دین، هر سخن باطلی را در اذهان جای داده و بدیهی ترین اصل دین خدا را منکر شوند و شرک را جامه ی توحید پوشانده.
21 - با قرآن باید آشنا بشوید. با الهامات و اشاره های قرآن هم باید آشنا بشوید.
22 - قرآن مشعل اسلام و مشعل هدایت است.
23 - آن کسی که با قرآن مأنوس است، قلب و عملش، با آن کسی که با قرآن بی ارتباط است، فرق دارد. آن ملتی که با قرآن ارتباط دارد، با آن ملتی که با قرآن بی ارتباط است، متفاوت است. امروز دشمنان اسلام دارند بینات قرآن را زیر پا می گذارند؛ برای خاطر این که ملت های ما با قرآن بی ارتباطند.
24 - امیرالمؤمنین فرمود: و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادة أو نقصان: زیادة فی هدی، أو نقصان من عمی؛ وقتی از کنار قرآن بلند می شوید، چیزی بر شما افزوده شده است، و آن هدایت است؛ و چیزی از شما کم شده است، و آن کوری و جهالت است.
25 - انقلاب آمد و قرآن را با جان مردم آمیخت.
26 - قرآن مایه ی عزت مسلمانان است.
27 - قرآن هم به معنای تلاوت کردن و اعتقاد داشتن فقط نیست.
28 - قرآن مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی است.
29 - قرآن دستور العمل یک حیات سعادتمدانه و زندگی توأم با عزت است.
30 - قرآن، خودش را به زبانهای مختلف تعریف می کند؛ از جمله این که می فرماید: ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم ؛ یعنی قرآن، انسان را به بهترین راه، بهترین کار، بهترین نظام، بهترین شیوه، بهترین اخلاق و بهترین روشهای عمل فرد و جامعه هدایت می کند.
31 - امروز همه بشر محتاج قرآنند.
32 - ما مسلمانها اگر به قرآن عمل نکنیم، خسارت ما بیشتر از دیگران است؛ چون ما این نسخه و این دستور العمل را داریم.
33 - تجربه تاریخی آن را هم داریم. بشریت در صدر اول به برکت عمل به قرآن، در علم، در اخلاق، در عمل و در پیشرفتهای گوناگون مادی و معنوی، اوج پیدا کرد.
34 - قرآن، همیشه زنده است.
35 - قرآن، نیازهای انسان را مورد توجه قرار می دهد.
36 - قرآن در هر عصری می تواند بهترین نسخه سعادت انسان ها باشد.
37 - این قرآن، کاملترین نسخه ها را در اختیار دارد.
38 - عزیزان من، این به برکت همین یک قدمی است که شما حرکت کردید. همین یک قدمی که با قرآن راه افتادید، شما را عزیز کرده است، شما را زنده کرده است، به شما نشاط داده است و مسؤولین شما را از خودتان قرار داده است. رییس جمهور در دنیا زیاد است - نگاه کنید ببینید - وزرا در دنیا زیادند؛ مثل مسؤولین و دولتمردان این کشور، مثل رئیس جمهور و وزرای این کشور، کجا پیدا می کنید؟! همه ی آنها با مردم، برای مردم، در خدمت مردم، متواضع و بنده ی خدا هستند. اینها به برکت قرآن است. این به برکت اسلام است.
39 - قدم اول برای عمل کامل به قرآن، آشنایی با متن قرآن است. در دوره ی رژیم طاغوت، مردم ما با قرآن آشنا نبودند. کسانی که می توانستند قرآن را از رو بخوانند - آن هم به صورت غلط - محدود بودند. جو آنها و کسانی که در مدارس دوره ی پهلوی رشد پیدا کرده بودند، هیچ با قرآن آشنایی نداشتند. اگر یک وقت پدر و مادر مؤمنی داشتند، آنها را در گوشه یی دوره قرآنی می گذاشتند و خودشان یاد می گرفتند.
40 - مدارس ما در آن روز، حامل مسؤولیت تربیت قرآنی نبود.
41 - قرآن در فضای جامعه، غریب بود. در این شهر تهران بزرگ، دوره های قرآن که چند نفر دور هم می نشستند و استادی به آنها درس می داد - تجوید، یا قرائت - معدود بودند. در شهرهای دیگر هم همین جور بود.
42 - وقتی قرآن وارد جامعه می شود، حضور قرآن، حلاوت خود را به کامها می چشاند.
43 - حمد و شکر می کنیم خدای متعال را که به ما توفیق انس با قرآن را داد.
44 - اگر ملتی بتواند از طریق انس با قرآن، خود را در فضای قرآنی قرار بدهد، در فضای معرفتی قرآن قرار بدهد، خواهد توانست مشکلات خود را بر طرف کند.
45 - مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ علاج هم برگشت به قرآن است.
46 - قرآن فقط برای تلاوت کردن در کنج و زوایا نیست.
47 - قرآن برای عمل است.
48 - قرآن برای شناخت و معرفت است.
49 - قرآن برای این است که جامعه ی اسلامی که تکلیف خود را بفهمد؛ وظیفه ی خود را بفهمد؛ از حیرت نجات پیدا کند؛ از ظلمات نجات پیدا کند.
50 - جلسه ی قرآن، تلاوت قرآن، صوت قرآن، مقدمه است برای معرفت مفاهیم قرآنی.
51 - عیب بزرگ کار ما اینجاست؛ ما مسلمانها، ما امت اسلامی دم از قرآن می زنیم، اما به قرآن عمل نمی کنیم؛ دم از محبت خدا می زنیم، اما از دین خدا پیروی نمی کنیم.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.
اگر کسی خدا را دوست می دارد، دلیل صدق او تبعیت از پیغمبر است؛ تبعیت از قرآن است.
52 - عزیزان من! ملت ایران به همان اندازه یی که به قرآن نزدیک شده است، به عزت نزدیک شده است؛ به نجات نزدیک شده است؛ به رستگاری نزدیک شده است؛ به نصرت نزدیک شده است.
53 - همه ی ملتهای دنیا راه نجاتشان نزدیکی به اسلام و به قرآن است.
54 - راه نجات فلسطین هم همین است. شما ببینید، پنجاه سال است که یک حکومت غاصب در کشور فلسطین تشکیل شده؛ در طول این مدت مبارزاتی هم انجام گرفته؛ لیکن به نهایت نرسید؛ چرا؟ چون در این مبارزات، دین خدا، ایمان اسلامی، حکم قرآنی ملاک نبود.
55 - امروز ملت فلسطین با نام اسلام مبارزه می کند و این مبارزه در ارکان دشمنی تزلزل ایجاد کرده است. اگر مسلمانها به آنها کمک بکنند - که این وظیفه ی قرآنی همه است.
56 - عزیزان من! جوانان عزیز! تلاوت قرآن یک فضیلت بزرگ است؛ یک ثواب است؛ اما این تلاوت یک وسیله ای است برای معرفت.
57 - این قرآن یک اقیانوس عظیم است؛ هرچه بیشتر جلو بروید، تشنه تر می شوید؛ علاقه مندتر می شوید؛ دل شما روشن تر می شود.
در قرآن باید تدبر کرد. من باز هم از شما جوانها خواهش می کنم که با معانی قرآن انس پیدا کنید؛ ترجمه ی قرآن را بفهمید.
58 - من بارها این را از جوانها خواسته ام؛ خیلی ها هم اقدام کرده اند. قرآن را که هر روز تلاوت می کنید، هرچه تلاوت کردید، ترجمه آن را هم نگاه کنید؛ بگذارید این مفاهیم در ذهن جوان شما حک بشود؛ در آن صورت فرصت تدبر پیدا خواهید کرد.
59 - قرآن و آیین اسلام، به انسان، هم علم می دهد، هم رفاه می دهد، هم عزت می دهد، هم سکینه می دهد؛ هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ؛ فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنین و الزمهم کلمه التقوی. علاوه ی بر لذت دنیوی، رفاه مادی و قدرت علمی، سکینه و طمأنینه می دهد و آرامش می بخشد.
60 - اگر بخواهید قرآن در خانه ها، بین بچه ها، بین بزرگها، بین زن و مردها رواج پیدا کند، بایستی قهرمانان قرآنی را احترام کنید. این است که ما به اینها احترام می کنیم. اینها حامل قرآنند، اینها عزیزند. زبان اینها عزیز است، لبها و دلهای اینها عزیز است؛ چون با قرآن مأنوس است. جان ما به قربان قرآن!
61 - اما این جا تمام نمی شود؛ حفظ قرآن، فهمیدن مفاهیم و ترجمه ی کلمه کلمه ی قرآن، برای کسانی که به زبان عربی آشنایی ندارند، لازم است.
62 - وقتی که کلمات قرآن را فهمیدید، آن وقت تدبر لازم است. حتی آن کسی که الفاظ عربی را هم خوب بلد است، اگر تدبر نکند، بهره ی کمی از قرآن خواهد برد.
63 - در قرآن، تدبر لازم است - تدبر، یعنی اندیشیدن در مفاهیم قرآنی - این سخن عمیقی است، این سخن بزرگی است؛ باید در آن تدبر کرد.
64 - بچه هایتان را قرآنی کنید؛ همچنان که هستند. شما جوانان عزیز که دلهای پاک و نورانیتان با قرآن، آشناست، این را قدر بدانید. آن کسانی که این توفیق را پیدا کرده اند که قرآن را حفظ کنند، آن محفوظ خودشان را قدر بدانند؛ خیلی قیمت دارد، خیلی عزیز است. آن وقت با قدر دانستن، آن حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و راه به سمت نور سرچشمه ی قرآن، دیگر تمام نخواهد شد. آن وقت امت اسلامی به برکت قرآن، خواهد توانست در جای خودش قرار بگیرد.
65 - برکات قرآن هم در کمال افراد مسلمان و هم در عزت و پیشرفت جامعه آنان، مشهود است. انقلاب اسلامی ایران یکی از برکات قرآن کریم است.
66 - امام با تمسک به قرآن کریم و ملت بزرگ تحت تربیتهای قرآنی، انقلاب عظیم اسلامی را آغاز و به پیش بردند.
67 - قرآن اجازه اطاعت و قبول حکومت طاغوت را نمی دهد.
68 - قرآن مبارزه با ستمگران را تشویق و کشته شدگان در این راه را شهید و زنده می نامد.
69 - قرآن وحدت کلمه بین مسلمان را عامل عزت و موفقیت می داند.
70 - قرآن فراگیری علم و پیشرفت در تمامی جنبه های مادی و معنوی را فریضه می داند.
71 - قرآن مسلمانان را به عفب عمومی، تقوا، پرهیزکاری و دوری از هرگونه فساد و فسق فرا می خواند. اینها برکات قرآن است، جامعه ای که به دعوت قرآن لبیک بگوید به این برکات دست خواهد یافت.
72 - بحمدالله نظام جمهوری اسلامی، نظامی مستحکم است و این استحکام، به برکت اسلام و پیروی از قرآن است.
73 - در فضای زندگی ما باید قرآن حکومت کند و برکات قرآنی موج بزند.
74 - در سایه ی قرآن است که معرفت و بصیرت و شجاعت و اقدام ما معنا پیدا می کند و به سمت هدفهای درست متوجه می شود.
75 - قرآن به مؤمنین می گوید: ای مؤمنین! وقتی خدا و پیامبر خدا شما را به حیات و به زندگی واقعی دعوت می کنند، به ندای آنها پاسخ بدهید. این چه حیاتی است که خدا و پیامبر، ما را به آن دعوت می کنند؟ در یک کلمه، این حیات شایسته ی انسان است.
76 - اسلام و قرآن یگانه ملجأیی است که می تواند ملتها را نجات دهد.
77 - امروز بعد از هزار و چهارصد سال، همه ی آیات قرآن زنده است.
78 - همه ی آیات قرآن با ندای بلند خطاب به ماست. شاید یکی از زنده ترین و برجسته ترین کلمات الهی، همین آیه ی شریفه است: و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا؛ همه با هم به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید.
79 - ما مسلمانیم، قرآن در دست ماست و دلهای ما به اسلام و قرآن وابسته است.
80 - مردم ما واقعاً عاشق قرآنند. ما بحمدالله مردمی داریم که نه فقط به تلاوت و ظاهر قرآن توجه دارند، بلکه زندگی خود را بر اساس قرآن شکل داده اند.
81 - من از این که جوانان ما به قرآن شوق و اقبال دارند، خیلی خوشحالم.
82 - ما به عشق قرآن و به برکت قرآن زنده هستیم.
83 - قرآن سخن خداست، پس پسندیده است هر روز در آن بنگری که خدای با تو چه می گوید.
84 - انس با قرآن و تدبر در آن، انسانها را با عمق کلام الهی و گوهرهای این گنجینه بزرگ و راه و راهروی آشنا می سازد.
85 - قرآن دلها را منقلب می کند و آشنایی با مفاهیم و حکمتهای آن دل را زنده می سازد و حیات واقعی می بخشد.
86 -امیرالمومین، وقتی کسی که یکی از گناهان را انجام داده است - دزدی - نزد او آمد؛ حضرت فرمود: چقدر قرآن بلدی؟ آیه ی قرآن خواند.
حضرت گفت قد و هبت یدک بسوره البقره. دست تو را که باید قطع می کردم، به سوره ی بقره بخشیدم؛ برو.
87 - انس با قرآن، معرفت اسلامی را در ذهن ما قویتر و عمیق تر می کند.
88 - بدبختی جوامع اسلامی، به خاطر دوری از قرآن و حقایق و معارف آن است.
89 - انس با قرآن، یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن. فارسی زبان ها می توانند از ترجمه ی قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنی را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات قرآن را دریابند و در آنها فکر و تأمل کنند.
90 - قرآن، کتاب هدایت و کتاب نور است.
91 - آن کسانی که به قرآن مراجعه می کنند و تدبر می کنند و زمینه ی لازم و استعداد لازم را در خود به وجود می آورند، برای این که از معارف قرآن استفاده کنند، آنها می توانند از قرآن بهره ببرند.
92 - شما جوان ها و نوجوان هایی که قرآن را فرا می گیرید، این را بدانید که یک ذخیره ی مادام العمر برای اندیشیدن و فکر کردن را دارید برای خودتان فراهم می کنید؛ این چیز خیلی با ارزشی است.
93 - حضور قرآن در ذهن انسان، نعمت خیلی بزرگی است.
94 - انس با قرآن در دوران کودکی و نوجوانی، تا دوران جوانی، یک نعمت بسیار بزرگ است.
95 - شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی براساس هدایتها و آموزه های قرآن کریم انجام گرفت.
96 - کوتاهی از تعمیق ارزشهای قرآنی به قوت نظام لطمه می زند.
97 - راه امام که همگان ملتزم به پیمودن آن هستند، راه قرآن است.
98 - راه قرآن، راه نظام جمهوری اسلامی است و اهتمام به آن وظیفه مسؤولان و مردم است.
99 - امروز نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران، قرآن را بر سر دست دارد و رفتار خود و اداره کشور را بر اساس قرآن تنظیم می کند.
100 - بحمد الله در تاریخ ایران، هیچ روزی مثل این دوران و این عهد نبوده است که اسلام در حاکمیت باشد؛ پرچم قرآن برافراشته باشد؛ عمل به اسلام، ارزش به حساب بیاید و قوانین، متخذ از اسلام و قرآن باشد. ما چه می خواهیم؟ ما بیش از این و بزرگتر از این نعمت، از خدا چه می خواهیم؟ تمام تلاشمان را بایستی مبذول کنیم که این نعمت ارزشمند و بی نظیر و بی سابقه را برای این ملت حفظ کنیم. این، با تلاش مخلصانه ممکن است.
101 - خدا این ملت را می شناخت و خصوصیات این ملت را می دانست که عظیمترین بارها و مسوولیت ها را - که مسوولیت احیای دوباره ی اسلام و زنده کردن قرآن و ارزشهای اسلامی است - بر دوش این ملت گذاشت و بحمدالله این ملت هم موفق شده است.
102 - جمهوری اسلامی، پرچم قرآن و اسلام را بلند کرد.
103 - این جوانانی که الان شما می بینید عاشق قرآنند و زندگیشان در قرآن است، در زمان رژیم شاه کارشان این نبود؛ از قرآن غافل بودند. بنابراین، فاصله ی زیادی را تا این جا پیموده اند. همت ما این است که انشاءالله قرآن حفظ بشود. من هم به این برادران مسؤول سفارش کرده ام که روی این مسأله کار کنند.
104 - ما ملت ایران، از این حقیقت به خود می بالیم که به خاطر خدا و اسلام و قرآن، مورد کینه و عداوت مستکبران و گردنکشان عالم قرار گرفته ایم.
105 - هر رنجی در راه خدا و برای دفاع از ارزشهای اسلامی و قرآن، یک حسنه است.
106 - کشور ما بحمد الله در همه جایش پر از شوق به قرآن است. خدا را شکر می کنیم که جوانان ما، بچه های ما، همه ی ملت ما، سراسر وجودشان شوق به قرآن است و قرائتا، تجویدا، فهما و فقها با قرآن مأنوسند.
107 - در گذشته، این سلاطین و حکام طاغوتی، مردم را از قرآن دور نگهداشته بودند. گاهی کسانی پیدا می شدند و یک کارهای قرآنی می کردند؛ اما خیلی در سطح پایین بود. یادم است که همین آقای شیخ ابوالعینین به مشهد آمد، من تازه از زندان آزاد شده بودم. ایشان در ایوان مقصوره ی مسجد گوهرشاد قرآن تلاوت می کرد. شاید صد نفر آدم نشسته بودند و همین طور مجلس را تماشا می کردند و نمی فهمیدند که قرآن چیست؛ چون رهگذر بودند و دیده بودند که این جا مجلسی است، همان جا هم نشسته بودند! اما اگر حالا شما به همان جا بروید قرآن تلاوت کنید، می بینید که هزاران نفر مردم می ریزند و قرآن را استماع می کنند.
108 - اما این انقلاب، یک انقلاب اسلامی بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسلام خالص و ناب، بر اساس وحدت و برادری همه ی مسلمین است.
109 - مسلم است منافع بلند مدت جامعه ی اسلامی، جز در سایه ی اسلام و قرآن، به هیچ نحو دیگر تأمین نخواهد شد.
110 - فقط اسلام و قرآن، می تواند جوامع بشری را به معنای واقعی تأمین کند.
111 - فقط اسلام و قرآن می تواند جوامع بشری را به معنای واقعی تامین کند.
112 - امام (ره) از اول اعلام کرد: جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری اسلامی، همان است که انسان از قرآن می گیرد.
113 - اولین چیزی که این هدیه ی بزرگ را به این ملت اهدا کرده است، همین پرچم با عظمت اسلام و قرآن است.
114 - اسلام عزیز با نورافکن های قوی آیات قرآنی، راه را روشن کرده است.
115 - از راهنمایی اسلام و قرآن، یک لحظه جدا نشوید.
116 - امروز قرآن یک امر مهجور در جامعه ی ما نیست؛ جوانان و نوجوانان با قرآن آشنا می شوند؛ طبقات مردم با قرآن انس می گیرند، ارتباط پیدا می کنند و از معارف قرآن استفاده می کنند.
117 - در منطق اسلام، اداره ی امور مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است.
118 - امروز، مسلمانان عالم حق دارند اسلام و قرآن را گرامی و عزیز بدارند.
119 - امروز فرصتی تاریخی و استثنایی است؛ برای اینکه قرآن در هدایت فکر و عمل انسانها، قدرت و چیرگی خود را نشان دهد.
120 - حضرت امام خمینی، الگو و معرف و ساخته شده قرآن بود. آن چه عمل کرد و فرمود همه برگرفته از قرآن کریم بود.
121 - وفاداری و ماندگاری بر راه امام، یعنی عمل به قرآن کریم.
122 - ما با خدا پیمان بسته ایم راه امام خمینی (اعلی الله قدره) را که راه اسلام و قرآن و راه عزت مسلمین است، دنبال کنیم.
نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: قرآن شناسی
برچسب‌ها: قرآن شناسی

تاريخ : دو شنبه 25 / 2 / 1401 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.