زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است
سلامت تن زیباست اما پرنده عشق
تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشند...
و مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریده اند
تا در مقتل کربلای عشق آسانتر بریده شوند؟؟...

و مگر نه آنکه از پسر آدمی عهدی ازلی ستانده اند
که حسین (علیه السلام) را
از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟...

و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید
تا خانه روح آباد شود
و مگر این عاشق بی قرار را
بر این سفینه سرگردان آسمانی
که کره زمین باشد برای ماندن
در اصطبل خواب و خور آفریده اند؟؟؟....

و مگر از درون این خاک نردبانی به آسمان نباشد
جز کرمهایی فربه و تن پرور بر می آید؟
پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر سقفهای دلتنگ و در پس
این پنجره های کوچک که به کوچه ایی بن بست باز می شوند
نمی توان جست....

پس بهتر آنکه پرنده روح دل در قفس نبندد.....
پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر...
پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند
از ویرانی لانه اش نمی هراسد. ))

سيد شهیدان اهل قلم ، مرتضی آوینیگرامي باد سالروز هشت سال دفاع مقدس ،
آزادگي و شهادت طلبي حماسه و دلاوري ،
عشق و ايمان ، ايثار و جانبازي ، غيرت و مردانگي