سخنرانی با موضوع ائمه اطهار (علیهم السلام)

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

سخنرانی با موضوع ائمه اطهار (علیهم السلام)

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

سخنرانی با موضوع ائمه اطهار (علیهم السلام)سخنرانی با موضوع ائمه اطهار (علیهم السلام)

حجت الاسلام قاسمیان

1 سخنرانی در بیت مقام معظم رهبری(مد ظله) 12,947 00:27:26 اربعین حسینی 93 حجت الاسلام قاسمیان
 
1 شب اول قسمت اول 8,488 00:20:30 مسائل اخلاقی

دهه اول محرم 93

حجت الاسلام سید حسین مومنی
2 شب اول قسمت دوم 9,814 00:23:44
3 شب دوم قسمت اول 6,497 00:15:39
4 شب دوم قسمت دوم 5,982 00:14:24
5 شب دوم قسمت سوم 6,879 00:16:35
6 شب سوم قسمت اول 5,764 00:13:52
7 شب سوم قسمت دوم 5,418 00:13:01
8 شب سوم قسمت سوم 6,759 00:16:17
9 شب چهارم قسمت اول 5,516 00:13:16
10 شب چهارم قسمت دوم 5,350 00:12:51
11 شب چهارم قسمت سوم 5,929 00:14:16
12 شب پنجم قسمت اول 6,218 00:14:58
13 شب پنجم قسمت دوم 5,800 00:13:57
14 شب پنجم قسمت سوم 5,462 00:13:08
15 شب ششم قسمت اول 6,847 00:16:30
16 شب ششم قسمت دوم 7,625 00:18:24
17 شب هفتم قسمت اول 5,736 00:13:48
18 شب هفتم قسمت دوم 5,246 00:12:36
19 شب هفتم قسمت سوم 6,873 00:16:34
20 شب هشتم قسمت اول 6,369 00:15:20
21 شب هشتم قسمت دوم 5,745 00:13:49
22 شب هشتم قسمت سوم 5,974 00:14:22
23 شب نهم قسمت اول 7,456 00:17:59
24 شب نهم قسمت دوم 8,393 00:20:16
25 شب دهم قسمت اول 6,122 00:14:44
26 شب دهم قسمت دوم 6,638 00:16:00
27 شب دهم قسمت سوم 7,043 00:16:59
 
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع سخنران
1 دانلود شب اول قسمت اول 2,983 00:07:05 دهه اول محرم 93 حجت الاسلام استاد ابوالقاسمی
2 دانلود شب اول قسمت دوم 2,937 00:06:58
3 دانلود شب اول قسمت سوم 3,006 00:07:08
4 دانلود شب دوم قسمت اول 3,795 00:09:04
5 دانلود شب دوم قسمت دوم 3,854 00:09:12
6 دانلود شب دوم قسمت سوم 3,035 00:07:13
7 دانلود شب دوم قسمت چهارم 3,010 00:07:09
8 دانلود شب سوم قسمت اول 3,326 00:07:55
9 دانلود شب سوم قسمت دوم 3,456 00:08:14
10 دانلود شب سوم قسمت سوم 3,307 00:07:53
11 دانلود شب چهارم قسمت اول 4,211 00:10:05
12 دانلود شب چهارم قسمت دوم 4,533 00:10:52
13 دانلود شب چهارم قسمت سوم 4,482 00:10:44
14 دانلود شب ششم قسمت اول 3,718 00:08:53
15 دانلود شب ششم قسمت دوم 3,946 00:09:26
16 دانلود شب ششم قسمت سوم 3,660 00:08:44
17 دانلود شب ششم قسمت چهارم 3,982 00:09:31
18 دانلود شب هفتم قسمت اول 3,818 00:09:07
19 دانلود شب هفتم قسمت دوم 3,764 00:08:59
20 دانلود شب هفتم قسمت سوم 3,765 00:09:00
21 دانلود شب هفتم قسمت چهارم 3,443 00:08:12
22 دانلود شب هشتم قسمت اول 3,604 00:08:36
23 دانلود شب هشتم قسمت دوم 3,680 00:08:47
24 دانلود شب هشتم قسمت سوم 3,412 00:08:08
25 دانلود شب هشتم قسمت چهارم 3,868 00:09:15
26 دانلود شب نهم قسمت اول 4,317 00:10:20
27 دانلود شب نهم قسمت دوم 4,378 00:10:29
28 دانلود شب نهم قسمت سوم 3,796 00:09:04
29 دانلود شب نهم قسمت چهارم 3,003 00:07:08
30 دانلود شب دهم قسمت اول 3,573 00:08:31
31 دانلود شب دهم قسمت دوم 3,671 00:08:46
32 دانلود شب دهم قسمت سوم 3,482 00:08:18
33 دانلود شب دهم قسمت چهارم 3,632 00:08:40
 
1 دانلود شب اول 5,574 0:46:25 روش قرآنی برخورد با دنیا
(محرم 92)
حجت الاسلام استاد حسین انصاریان

 

2 دانلود شب دوم 5,837 0:48:36
3 دانلود شب سوم 4,856 0:40:26
4 دانلود شب چهارم 5,380 0:44:46
5 دانلود شب پنجم 5,751 0:47:54
6 دانلود شب ششم 5,799 0:48:17
7 دانلود شب هفتم 6,220 0:51:48
8 دانلود شب هشتم 6,201 0:51:39
9 دانلود شب نهم 6,051 0:50:24
10 دانلود شب دهم 5,599 0:49:55
 
1 دانلود شب اول 23,586  0:50:18 مقدرات الهی
(محرم 92)
حجت الاسلام پناهیان
2 دانلود شب دوم 32,387  01:09:04
3 دانلود شب سوم 26,343  0:56:11
4 دانلود شب چهارم 31,715  01:07:38
5 دانلود شب پنجم 25,899  0:55:14
6 دانلود شب ششم 36,047  1:16:46
7 دانلود شب هفتم 28,548  1:00:46
8 دانلود شب هشتم 34,700  1:13:54
9 دانلود شب نهم 37,855  1:20:38 
10 دانلود شب دهم 27,990  0:59:39
11 دانلود شب یازدهم 31,915  1:07:57
 
11 دانلود جلسه اول 3,634  0:27:33 زندگی در بستر شهادت
(محرم 84)
 
حجت الاسلام پناهیان
2 دانلود جلسه دوم 7,432  0:56:14
3 دانلود جلسه سوم 5,560  0:42:10
4 دانلود جلسه چهارم 7,281  0:55:13
5 دانلود جلسه پنجم 8,315  1:03:04
6 دانلود جلسه ششم 8,676  1:05:48
7 دانلود جلسه هفتم 6,911  0:52:24
8 دانلود جلسه هشتم 8,124 1:01:36
9 دانلود جلسه نهم 7,943 1:00:14
 
1 دانلود (1) 9,314 0:39:43 صفات امام حسین (ع) حجت الاسلام دانشمند
2 دانلود (2) 8,848 0:37:43
3 دانلود (3) 9,324 0:39:45
 
1 دانلود 556 0:01:34 سلام بر حسین (ع) آیت الله بهجت
 
1 دانلود 8,490 0:36:12 احساس ورود به محرم حجت الاسلام پناهیان
 
1 دانلود 10,198 0:43:29 قیام امام حسین (ع) حجت الاسلام پناهیان
 
1 دانلود (1) 13,889 0:59:14 فرهنگ عاشورا حجت الاسلام پناهیان
2 دانلود (2) 7,017 0:29:56
3 دانلود (3) 12,207 0:52:03
 
1 شب اول - صوتی (mp3) 19,013 1:04:51 مشکلات دینداری
دهه اول محرم 88
حجت الاسلام پناهیان
شب اول - فیلم (wmv) 58,971 ---
       
2 شب دوم - صوتی (mp3) 14,489 0:49:25
شب دوم - فیلم (wmv) 45,820 ---
       
3 شب سوم - صوتی (mp3) 19,144 1:05:18
شب سوم - فیلم (wmv) 60,202 ---
       
4 شب چهارم - صوتی (mp3) 18,929 1:04:34
شب چهارم - فیلم (wmv) 59,455 ---
       
5 شب پنجم - صوتی (mp3) 14,602 0:49:48
شب پنجم - فیلم (wmv) 45,843 ---
       
6 شب ششم - صوتی (mp3)  16,570 0:56:32
شب ششم - فیلم (wmv) 51,240 ---
       
7 شب هفتم - صوتی (mp3) 16,572 0:56:32
شب هفتم - فیلم (wmv) 51,366 ---
       
8 شب هشتم - صوتی (mp3) 15,067 0:51:23
شب هشتم - فیلم (wmv) 46,403 ---
       
9 شب نهم - صوتی (mp3) 21,866 1:14:36
شب نهم - فیلم (wmv) 67,551 ---
       
10 شب دهم - صوتی (mp3) 22,393 1:16:24
شب دهم - فیلم (wmv) 67,841 ---
       
11 شب یازدهم - صوتی (mp3) 21,077 1:11:54
شب یازدهم - فیلم (wmv) 65,501 ---
 
1 دانلود 595 0:01:41 شب عاشورا آیت الله جوادی آملی
 
1 دانلود (1) 6,573 0:28:02 حرکت امام حسین حجت الاسلام قرائتی
2 دانلود (2) 8,328 0:35:31
3 دانلود (3) 5,059 0:21:34
4 دانلود (4) 6,668 0:28:26
5 دانلود (5) 6,794 0:28:58
 
1 ولایت ستیزی 7,539 0:32:00 عاشورا و شهادت امام حسین (ع) حجت الاسلام رفیعی
2 بعد عرفانی کربلا 11,231 0:47:54
3 خواص عاشورا  8,492 0:36:39
 
1 دانلود (1) 21,852 0:39:43 تحریفات عاشورا شهید مرتضی مطهری
2 دانلود (2) 21,619 0:37:43
3 دانلود (3) 19,492 0:39:45
 
1 دو طفلان مسلم   12,544 0:53:31 عاشورا و شهادت امام حسین (ع) مرحوم کافی
2 شب عاشورا 14,821 1:03:00
 
1 دانلود 12,888 0:54:59 معرفت عاشورایی وانواع معرفت انسان حجت الاسلام انصاریان
امام حسین (ع)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان موضوع سخنران

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: سخنرانی صوتی تصویری
برچسب‌ها: سخنرانی صوتی تصویری

تاريخ : دو شنبه 8 / 9 / 1399 | 17:45 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.