دریافت نشریه موازین شماره 206 / (نمازجماعت)

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 206 / (نمازجماعت)

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 206 / (نمازجماعت)

 موازین (نمازجماعت)

س1)بعضی از اشخاص هنگام برپایی نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادی می‏کنند، این کار چه حکمی دارد؟
ج) اين عمل اگر تضعيف نماز جماعت و اهانت و بى‌احترامى‏ به امام جماعتى که مردم اعتماد به عدالت او دارند، محسوب شود، جايز نيست.( اجوبه الاستفتائات، س 555)


س 2) آیا دو نفر می‏توانند نماز جماعت اقامه کنند؟
ج) اگر مراد تشکيل نماز جماعتى است که مرکب از امام و يک مأموم باشد، اشکال ندارد.(همان، س 564)


س3) اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را برای تمرکز ذهن قرائت کند با اینکه بر او واجب نیست، نماز او چه حکمی دارد؟ ج) در نمازى که بايد آهسته خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت براى او جايز نيست حتى اگر براى تمرکز ذهن باشد.(همان، س 565)


س4)اگر امام جماعت در رکعت سوم يا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، آيا بلند قرائت کردن حمد و سوره بر مأموم واجب است؟
ج) در فرض سؤال واجب است که حمد و سوره را آهسته بخواند(همان،س۵۷۰ )


س5)اگر يکی از صف های نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکيل شده باشد که نمازشان قصر است و نماز همه افراد صف بعدی تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند، آيا نماز کسانی که در صف پشت سر آن ها هستند، نسبت به دو رکعت آخر نماز، جماعت باقی می ماند يا فرادی می شود؟
ج) در فرض سؤال که بلافاصله اقتدا می كنند، جماعت باقی می ماند (همان،س 577)


س6) آيا کسی که در نماز مسافر مقلد امام خمينی(ره) است، می تواند به امام جماعتی که در آن مسأله مقلد مرجع ديگری است، به خصوص در نماز جمعه، اقتدا نمايد؟
ج) اختلاف در تقليد مانع از صحّت اقتدا نيست، ولی اقتدا در نمازی که طبق فتوای مرجع تقليدِ مأموم، قصر است و طبق فتوای مرجع تقليدِ امام جماعت، تمام است، يا بالعکس صحيح نيست. (همان،س 583)


س7) کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خيال اين که امام در رکعت اول است، چيزی نخواند، آيا اعاده نماز بر او واجب است؟
ج) اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است، ولی اگر بعد از اين که داخل رکوع شد متوجه شود، نماز او صحيح است و چيزی بر او واجب نيست؛ هرچند احتياط مستحبّ اين است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت به جا آورد.(همان، س ۵۷۹)


س8)برپايى نماز جماعت در ادارات چه حکمى دارد؟
ج) با توجه به اهميت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت بسيار زياد نماز جماعت، مناسب است کارمندان، روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به صورت جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند ولى بايد به گونه‌اى مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله براى تأخير انداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود(استفتاءات جدید،سایت لیدر)


س9) در نماز جماعت مانند حرم مطهر رضوی و یا نماز جمعه گاهی اتفاق می‌افتد که اتصال آقایان به جماعت توسط بانوان انجام می‌گیرد،
ج)اشکال ندارد.(همان)


س10)کسى که می‌خواهد نماز جماعتش را به فرادا تبديل کند آيا در همه جاى نماز مثلاً بعد از دو سجده مى‌تواند اين کار را بکند يا جاهاى خاصى دارد؟
ج) محل خاصى معتبر نيست.


س11) آيا مأموم مرد تمام اذکار را بايد آرام بخواند يا اين که برخى اذکار (مثل قنوت يا ذکر رکوع و سجود) را مى‌تواند بلند بخواند؟
ج) مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود.


س12) اگر در انتهاى نماز جماعت هنگام ذكر سلام كمى جلوتر يا عقب تر از امام جماعت نماز را به پايان ببريم آيا در نيّت جماعت اشكالى ايجاد مى‌‌گردد؟
ج) اشكال ندارد.


س13) برپايى نماز جماعت در ادارات چه حکمى دارد؟
ج) با توجه به اهميت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت بسيار زياد نماز جماعت، مناسب است کارمندان، روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به صورت جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند ولى بايد به گونه‌اى مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله براى تأخير انداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.


 س14) کسى که می‌خواهد نماز جماعتش را به فرادا تبديل کند آيا در همه جاى نماز مثلاً بعد ازدو سجده مى‌توانداين کاررابکند يا جاهاى خاصى دارد؟
ج) محل خاصى معتبر نيست.


س15) در صورتى كه بخواهيم در روز جمعه نماز ظهر و عصر خود را به صورت فرادا در منزل بخوانيم آيا بايد صبر كنيم تا نماز جمعه تمام شود يا اينكه مى‌توانيم در اول وقت نماز را بجاى بياوريم؟
 ج) صبر كردن لازم نيست.


س16) آيا در نماز جماعت به محض قامت بستن امام مى‌توان اقتدا كرد يا بايد منتظر شد تا صفهاى جلوتر اقتدا كنند؟
ج) اگر مأمومينى كه بين او و امام ايستاده‏اند، بعد از اينكه امام جماعت شروع به نماز كرد، به طور كامل آماده اقتدا نمودن باشند، مى‏تواند به نيّت جماعت وارد نماز شود.
 

 س17) آيا مأموم مرد تمام اذکار را بايد آرام بخواند يا اين که برخى اذکار (مثل قنوت يا ذکر رکوع و سجود) را مى‌تواند بلند بخواند؟
ج) مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود.


س18) اگر قبل از اتمام تسبيحات اربعه در نماز جماعت، امام به ركوع رفت، آيا بايد تسبيحات را تمام كرده سپس به ركوع برويم يا براى متابعت از جماعت تسبيحات را ناتمام بگذاريم؟
ج) در صورتى که مى‌دانيد اگر تسبيحات را تمام كنيد، به رکوع امام نمى‌رسيد در صورتى كه يكبار آن را خوانده‌ايد، بايد آن را رها كرده و به ركوع برويد.
 

س19)اگر امام جماعت در حين نماز اشتباه كند مثلاً در ركعت دوم پس از سجده دوم بدون خواندن تشهد بلند شود در اين صورت چگونه بايد او را متوجه اشتباه كرد؟
ج) لازم نيست او را متوجه كنيد، شما به وظيفه خود اقدام نماييد


س20)در نماز جماعت ما اگر امام جماعت یکی از اذکار یا قسمتی از آن را درست تلفظ نکند نماز ماموم چه حکمی دارد و وظیفه او چیست؟
ج) اگر غیر از حمد و سوره است مثلا ذکر رکوع و مانند آن، در این صورت با توجه به اینکه خود ماموم هم آن ذکر را تلفظ می کند غلط خواندن امام جماعت ضرری به نماز او نمی زند ولی اگر حمد و سوره را اشتباه بخواند نماز ماموم باطل می شود.
 

 س21)کسی زمانی پشت سر یک نفر که به خیال خودش واجد شرایط است نماز‏‎ ‎‏خوانده و بعد فهمیده که نه با عدالت است و نه قرائتش درست است؛ یعنی پس از چند‏‎ ‎‏ماه فهمیده، چه حکمی دارد؟ ‏‏
ج) نمازهایی که خوانده صحیح است.(پورتال امام )


س22) تا چه مقدار اگر از امام جماعت عقب بمانيم، جماعت ما صحيح است؟
ج) تا زمانى كه در دو ركن پى‌در‌پى از امام جماعت عقب نيفتاده‌ايد، جماعت صحيح است.


 س23)اگر شخصى در ركعت دوم نماز جمعه برسد، ادامه نماز او چگونه خواهد بود؟ و آيا كفايت از نماز ظهر مى‌كند؟
ج) ركعت ديگر را فرادا بجا آورد و كفايت از نماز ظهر مى‌نمايد


س24)اگر در نماز جماعت، امام به این صورت اشتباه کند که کلمه ای را ندانسته اشتباه‏‎ ‎‏بخواند یا این که آیه ای را فراموش کند بخواند، در صورتی که مأمومی متوجه شود؛ آیا‏‎ ‎‏باید نیت فرادا کند؟ به طور کلی تکلیف مأموم در این صورت چیست؟‏
 ‏‏ ج)در غیر قرائت، اشتباه امام ضرر به صحت نماز و جماعت‏‎ ‎‏نمی زند و در قرائت، اگر امام را متوجه نسازد که تدارک کند، باید قصد‏‎ ‎‏انفراد کند و قرائت را خودش بخواند. (همان)


س25) مأمومی که در هنگام رکوع امام جماعت تکبیرة الاحرام گفته ولی به رکوع امام نرسیده، وظیفه‌اش چیست؟
ج)اگر مأموم به رکوع رفته، نمازش فرادا می‌شود و صحیح است و می‌تواند برای درک جماعت آن را به مستحبی تبدیل کند و اگر به رکوع نرفته، می‌تواند نیّت فرادا کند و می‌تواند صبر کند تا امام برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول خود حساب کند؛ ولی اگر برخاستن امام به قدری طول بکشد که نگویند این شخص نماز جماعت می‌خواند، باید نیّت فرادا کند.


س26) کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خيال اين که امام در رکعت اول است، چيزی نخواند، آيا اعاده نماز بر او واجب است؟
ج) اگر قبل از رکوع متوجه شود قرائت واجب است، ولی اگر بعد از اين که داخل رکوع شد متوجه شود، نماز او صحيح است و چيزی بر او واجب نيست؛ هرچند احتياط مستحبّ اين است که دو سجده سهو برای ترک سهوی قرائت به جا آورد.(اجوبه، س ۵۷۹.)

1)امام علی (ع) فرمود:« اَفْضَلُ الصُّفُوفِ اَوَّلُها وَ هُوَ صَفُّ الْمَلائِكَةِ وَ اَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَیامِنُ الْاِمام»( بحارالانوار ج88ص 18)
بهترین و با فضیلت‌ترین صفهاى نماز جماعت، صف اول است، و آن صف ملائكه است و بهترین جاى‏صف اول سمت راست امام جماعت است.

2)پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِی بَیْتِهِ أَرْبَعِینَ سَنَةً قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةُ یَوْمٍ فَقَالَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ( مستدرك‏ الوسائل ج 6 ص 446)
نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازی كه چهل سال در خانه خوانده شود. عرض كردند:یا رسول الله ! نماز یك روز؟ حضرت فرمود: بلكه یك نماز.

امام باقر (ع) فرمود: ثَلاثٌ كَفَّاراتٌ اِسْباغُ الْوُضُوءِ فِى السَّبَراتِ وَ الْمَشْىِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ اِلى الْجَماعاتِ وَالْمُحافَظَةُ عَلَى الصَّلَواتِ؛ (معانی الاخبار ص314 ) سه چیز، جبران‏ كننده و محوكننده گناه است:
1- وضو گرفتن در هواى بسیار سرد.
2- رفتن در شب و روز به سوى نماز جماعت و اجتماعات اسلامی.
3- مراقبت بر انجام نمازها در اول وقت.


 


دریافت نشریه موازین شماره 206 (مخصوص چاپ)نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: موازین
برچسب‌ها: موازین

تاريخ : چهار شنبه 28 / 7 / 1399 | 17:57 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.